Home > H > Hur Såg Jorden Ut För 250 Miljoner Är Sedan?

Hur såg jorden ut för 250 miljoner är sedan?

Lite som Stilla havet, men mycket större. Stora delar av superkontinenten Pangaea var en torr och ogästvänlig öken, eftersom kontinenten var så hiskeligt stor att få regnmoln orkade ta sig ända fram till dess inre delar. Det landburna liv som fanns dominerades av reptiler, inklusive de allra första dinosaurierna.

Läs mer

Hur såg jorden ut för 4 miljarder är sedan?

Planeten Tellus, jorden, skapades ur ett gasmoln för ca 4,6 miljarder år sedan. Detta moln förtätades till ett klot av smälta bergarter. Efterhand som temperaturen sjönk stelnade ytan till en fast skorpa. Under ytan (jordskorpan) är temperaturen fortfarande så hög att delar av jordens inre befinner sig i flytande form. Hur såg naturen ut på dinosauriernas tid? I dinosauriernas skogar frodades kottepalmer, ginkgoväxter och ormbunkar. De flesta utdöda sedan länge men bevarade som fossil. Att avgöra utdöda växters släktskap har varit en av paleontologernas största utmaningar eftersom de bara haft fossilens utseende att använda.

Hur såg jorden ut för 10000 är sedan?

Eftersom klimatet även globalt var varmare nådde världshaven höga nivåer eftersom relativt lite vatten var uppbundet i glaciäris. Dessa varma förhållanden bestod under ungefär 10 000 år, och avslutades när temperaturen snabbt sjönk varvid den senaste istiden inleddes. Hur såg jorden ut för 5000 är sedan? Landskapet var från början kargt men så småningom växte lövskog upp. Temperaturen i Sverige steg långsamt och för mellan 5000 och 8000 år sedan nåddes den högsta medeltemperaturen. Då var det så varmt att det fanns pelikaner i det som nu är södra Sverige. Efter hand sjönk temperaturen igen.

Hur snabbt kan Bolt springa?

Människan: Maxhastighet 37,6 km/h. Usain Bolt, världsrekord på distanserna 100 och 200 meter (2020).

By Shushan

Var bor ödlor? :: Hur var klimatet under jura?
Användbara länkar