Home > H > Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Världens Längsta Bro?

Hur lång tid tog det att bygga världens längsta bro?

Danyang-Kushanbron i Kina: 70 miljarder kronor. Det tog 10 000 kinesiska arbetare fyra år att bygga världens längsta – och dyraste – bro. Den är 16,5 mil lång och var klar 2011. Bron är en del av snabbtågslänken mellan Shanghai och Peking och går bland annat över Kinas längsta flod Yangtze.

Läs mer

Sedan, hur bygger man en stenvalvsbro?

Stenvalvsbro är den äldsta typen av bevarade stenbroar. Valvet bygger på principen att lasten på bron huvudsakligen tas upp i form av tryckkrafter utefter valvet. Bron vilar på ett valv eller flera valv, som är sammansatta av lösa delar, oftast natursten som är kallmurad. Kan bro vara korsord? Synonymer till bro viadukt, akvedukt, vägport, överfart, brygga, kaj, spång, övergång,

I enlighet med detta, hur hög är en bro minst?

En bro/viadukt som är lägre än 4,5 meter måste märkas ut. Om en bro inte är utmärkt betyder det att den lägsta fria höjden är 4,5 meter. Följaktligen, vilka brotyper brukar broar indelas i? Utöver indelningen i olika bärande system i längdriktningen kan man dela in broar med hänsyn till körbanans placering över eller under bärverket. Plattbro. Balkbro. Fackverksbro. Hängverksbro. Sprängverksbro. Ramsystem. Bågbro. Hängbro.

Du kan också fråga hur många olika brotyper finns det?

8 Brotyper - bågbroar Bågbron är mer komplicerad än balkbron. Den klarar dock att bära mer vikt och används ofta till tågtrafik mm. Hur ser konstruktionen ut för balkbro? En balkbro är en bro vars brospann bärs upp av balkar. Balkbron är den äldsta och enklaste av alla brotyper och också den billigaste att bygga och den vanligaste brotypen. Konstruktionsmaterialet kan vara armerad betong, spännbetong eller stål, men byggdes tidigare även i trä. Balkbroar bär upp lasten genom balkverkan.

By Mazel

Vad är dåligt med fackverksbroar? :: Vilken bro är längst i Sverige?
Användbara länkar