Home > F > Finns Många Gnuer I?

Finns många gnuer i?

Ngorongoro – naturskyddsområde i norra Tanzania. Längst ner i kratern finns många olika djurarter som gnuer, zebror och gaseller. Förmodligen har djurlivet här sin tätaste permanenta koncentration i världen. Även fågellivet är rikt representerat, och det har noterats mer än 350 arter i Ngorongoro.

Läs mer

Vilka djur finns i stäpp och savann?

Djur och insektslivet Växtätarna, som zebror, bufflar, vårtsvin, giraffer, noshörningar, elefanter, antiloper med flera, har hittat sina egna nischer på savannerna, från trätoppar till rötter. De köttätande djuren, som gepard, lejon, leopard, schakaler och hyenor, har utvecklat en bra balans till sina bytesdjur. I vilka länder finns det prärie? Prärie kallas de stora grässlätter som finns i centrala Nordamerika, framför allt i Great Plains-området. I dag utnyttjas största delen av prärien för odling och boskapsskötsel.

Med hänsyn till detta, vad är grässtäpp?

Grässtäpper domineras av kort gräs, prärien i Nordamerika har längre gräs. Träd kan förekomma intill floder och sjöar. Många av de torrare stäppområden har omvandlats till betesmarker och stora delar av världens grässtäpper är numera uppodlade, främst med vete. Med detta i åtanke, vilka är de fyra ekosystemtjänsterna? Vår nytta av naturen Ekosystemtjänsterna kan delas in i fyra områden: grundläggande, försörjande, reglerande, och sociala/kulturella.

Därför, vad är inte en ekosystemtjänst?

Vissa ekosystemtjänster är mer synliga än andra. Vi vet till exempel att vi kan äta frukt från träden och elda med trä från skogen. Andra ekosystemtjänster tänker vi inte lika mycket på, som att växter renar luften, musslor renar vatten, eller att skogar vid havet skyddar oss mot översvämningar. Och en annan fråga, vad finns det för ekosystemtjänster i skogen? Skogens ekosystemtjänster har stor betydelse för vår välfärd. Träråvara och bioenergi liksom bär, svamp och kött från vilt är exempel på nyttor som är lätta att se och förstå. Att skogsträdens rötter skapar stadig och säker mark eller tar upp vatten och skyddar mot översvämningar är andra exempel på skogens nyttor.

By Jeraldine

Vad heter träden i Afrika? :: Vilka djur finns på savannen?
Användbara länkar