Home > r > Är Nordfinsk Boskap?

Är Nordfinsk boskap?

De flesta mjölkkorna i Finland är av rasen Ayrshire eller Holstein, men det finns även andra raser så som Östfinsk, Västfinsk och Nordfinsk boskap. Vår finländska mjölkproduktion är i stort sett koncentrerad till de norra och östra delarna av landet, men det finns många mjölkgårdar också i södra Finland.

Läs mer

Vad är ett nötkreatur?

KOMMENTAR KREATUR Nej, inte alls. Nöt- i nötkött och nötkreatur kommer från det fornsvenska ordet nöt som i sin tur kommer från ett germanskt ord 'nauta-' som är besläktat med njuta. Nötkreatur är således boskap, djur som utgör egendom i motsats till vilt och andra djur. Hur länge har det funnits kor i Sverige? Till Sverige kom den första kon redan 1890 som direktimport till Torreby gård i Bohuslän. Korna är små och med sin varmt sandgula färg och sina stora ögon blir de nästan lite ”rådjurslika”. Korna väger omkring 400-450 kilo och anses vara duktiga foderomvandlare. Idag finns omkring 2 000 djur i Sverige.

Vad kan kor äta?

De äter framförallt gräs, på sommaren kan de gå ute och själv beta en del gräs, men vi bönder skördar gräset flera gånger under sommaren och lagrar det så vi har foder till korna året om. Oftast gör vi ensilage av gräset för att kunna lagra det. Korna är idisslare och kan producera mjölk genom att äta gräs. Hur många kor per tjur? Mått för kalvningsboxar Minsta area Kortaste sida Ensambox 9 m² 3 m Ensambox på båspall för uppbundna djur 8 m² minsta båsbredd x 2 Gruppbox för högst 3 kor 8 m²/ko 3 m Gruppbox för minst 4 kor eller fler 8 m²/ko 5 m

Därför, kan kalvar?

Vanligen avses ungdjur av nötkreatur under sitt första levnadsår. Ett ungdjur av honkön kallas kvigkalv och ett ungdjur av hankön kallas tjurkalv. När en ko föder en kalv kallas det kalvning. En kalv kan även vara ett ungdjur av älg, hjort, ren, elefant och val.

By Christabella Pillion

Vilka restauranger finns i Borås? :: Har kor färgseende?
Användbara länkar