Home > H > Hur Många Gånger Om Dagen Mjölkas Korna?

Hur många gånger om dagen mjölkas korna?

Två eller tre gånger per dygn, det varierar mellan gårdarna. Om korna bor på en gård med robotmjölkning kan de själva gå till roboten och bli mjölkade flera gånger per dygn.

Läs mer

Varför måste kor mjölkas?

Många tror att kor måste mjölkas, vilket är fel. Kor får mjölk i sitt juver precis av samma anledning som alla andra däggdjur; hon föder ett barn som behöver mat. En ko i den svenska mjölkindustrin insemineras och är sedan dräktig i nio månader innan hon föder en kalv. Kalven tas ifrån henne direkt eller inom ett dygn.

By Ethelin Kuehnhold

Vilka havsdjur är däggdjur? :: Är hamburgare häst?
Användbara länkar