N

Älgar som uppfattas som aggressiva är nästan uteslutande älgar som lärt sig leva nära oss människor - året runt - men som hamnar i en trängd situation med oss när vi går eller cyklar på stig eller cykelbana, eller åker skidor, rakt igenom älgens mat- eller vardagsrum. Läs mer

När risken är som störst I gryningen och skymningen, då djuren ofta rör sig i jakt på föda. Under snörika vintrar, då djuren ofta tar sig fram på vägarna. Under oktober-december och maj-juni, eftersom det största antalet viltolyckor sker då. Under september-oktober, eftersom flest olyckor med älg sker då. Läs mer

Rent generellt så har vikten på älgkalvarna inom vårt älgskötselområde gått ner. I höst har det skjutits några kalvar inom skötselområdet som haft en slaktvikt under 30 kilo. Vid den här tiden på året ska slaktvikten ligga på mellan 50 till 70 kilo för en älgkalv, säger David Selind. Läs mer

När det gäller plockning av mossor och lavar så är det generellt sett tillåtet i Sverige, men egentligen bara om du har markägarens tillåtelse. Dessutom kan plockning vara förbjuden inom vissa skyddade områden så som naturreservat, nationalparker och Natura 2000-områden. Läs mer

Björnkött är smakrikt och mustigt med viltsmak, men samtidigt förvånande milt och snällt. Det är ett hyfsat fett kött vilket bidrar till den snälla känslan. Strukturen på köttet är väldigt trevlig och liksom rejäl men samtidigt är det mört och saftigt. Läs mer

År 2000 hittades ett antal exemplar av vad man trodde var kaplejon i Ryssland som man tog till Sydafrika för avel, men DNA-tester visade att det inte var kaplejon. Lejon i zoologiska parker är alla ättlingar till vildfångade afrikanska lejon och de nu utdöda underarterna. Läs mer

Tamråttor kan para sig flera hundra gånger under de perioder honan löper, vilket är ungefär var tredje till femte dag. Efter 21 till 25 dagars dräktighet föder hon vanligen mellan sju och femton men ibland upp till 21 ungar, vilka vid födseln är döva och blinda. Läs mer

Möss skyr enris, både färskt och torrt. Lägg det vid husgrunden och eventuella öppningar. Läs mer

Efter fem veckor. Vid fem veckor kan du börja lägga mat på golvet eller i skålar, och låta undulaten själv leta efter sin mat, något de kommer göra instinktivt. Vid sex eller sju veckors ålder kommer hen i stort sett kunna ta hand om sig själv. Läs mer

Många småfåglar på våra breddgrader, till exempel blåmesar, talgoxar och talltitor, kan låta kroppstemperaturen sjunka, med 7–8 grader eller mer, under natten. Läs mer

Användbara länkar