Huis > H > Hoe Kan Ik Mijn Longinhoud Verbeteren?

Hoe kan ik mijn longinhoud verbeteren?

Hoe krijg je meer longcapaciteit zonder fysieke inspanning?

 1. Haal regelmatig een paar keer diep in. Door regelmatig grondig uit te ademen en diep in te ademen kan je al heel wat bereiken.
 2. Adem langzaam uit.
 3. Doe regelmatig ademhalingsoefeningen zoals bijvoorbeeld je adem vasthouden.

Lees verder

Wat is het verschil tussen kortademigheid en benauwdheid?

Ademnood, kortademigheid, luchthonger en benauwdheid zijn verschillende benamingen voor een (zeer) beangstigend gevoel van 'luchttekort'. De medische benaming voor kortademigheid is dyspnoe. Kortademigheid wordt vaak ervaren als een zeer bedreigend gevoel en kan vele oorzaken hebben. Hoe krijg ik mijn luchtwegen open? Kort samengevat:

 1. Elk uur 2x vijf keer diep in- en uitademen:
 2. buikademhaling, door de neus in, door de mond met getuite lippen (blazend) weer uit;
 3. 5x buikademhaling met de adem 3 seconden vasthouden;
 4. twee keer huffen;
 5. bij vastzittend slijm eventueel 'fluttertechniek' gebruiken;
 6. hoest alleen als het slijm hoog genoeg zit.

Hoe voelt druk op de longen?

Een deel van de long krijgt dan geen zuurstof. Dit geeft vooral pijn bij diep zuchten. Andere klachten zijn benauwdheid, sneller ademen, moeheid of veel hoesten. Verder kan een klaplong pijn op de borst geven. Wat is Luchthonger? luchthonger: door een stapeling van koolzuur, een tekort aan zuurstof en/of verhoging van de zuurgraad (=een verlaging van de pH) van het bloed. het gevoel van ademarbeid: door verhoogde ademarbeid en/of zwakte van de ademhalingsspieren. strak gevoel op de borst: door bronchoconstrictie bij astma.

Gerelateerd artikel

Hoe weet je wat je longinhoud is?

De dokter gebruikt een spirometer om de hoeveelheid lucht te meten die de longen kunnen vasthouden en dat beweegt tijdens inademen en uitademen. De hoeveelheid residuele lucht in de longen kan worden geschat.

Welke ziektes veroorzaken hyperventilatie?

Er zijn verschillende oorzaken waardoor je kan hyperventileren:

 • een inspanning;
 • angst en spanningen;
 • koorts;
 • aandoeningen zoals: astma; een longontsteking; een bloedklonter in je longen (longembolie); bloedarmoede; een hersenletsel.
Kan je de hele dag hyperventileren? Naast de acute vorm van hyperventilatie bestaat een chronische vorm. Deze is minder spectaculair en daardoor ook minder goed te herkennen. Chronische hyperventilatie wordt gekenmerkt door vage klachten die constant aanwezig zijn. Dit is logisch, omdat deze mensen bijna de hele dag 'onbewust' hyperventileren.

Wat moet je doen bij een hyperventilatie?

Eerste hulp bij hyperventilatie

 1. Breng het slachtoffer in een rustige omgeving.
 2. Probeer het slachtoffer uit de hyperventilatie te praten.
 3. Lukt praten niet, probeer dan een zakje.
 4. Blijf bij het slachtoffer tot de ademhaling is hetsteld.
 5. Bel 112 als de hyperventilatie niet stopt.
Vervolgens, wat gebeurt er bij hypoventilatie? Hypoventilatie. tekortschieten van de ademhaling. Dit houdt in dat de ademhalingsspieren niet voldoende kracht hebben om genoeg lucht in te ademen. Het gevolg hiervan is dat het koolzuurgas in uw bloed stijgt.

Vervolgens, waarom is het belangrijk om de ademhaling te observeren?

Het is noodzakelijk de ademhaling te observeren als er sprake is van een stoornis (of een te verwachten stoornis) in de ademhaling, bij- voorbeeld bij mensen met een longziekte. Ook bij hersenletsel kan het noodzakelijk zijn de ademha- ling te observeren.

Door Chin Vandee

Vergelijkbare artikelen

Wat is de functie van de kieuwen? :: Hoe praat je vanuit je buik?
Handige links