Huis > H > Hoe Giftig Is Een Adder In Nederland?

Hoe giftig is een adder in Nederland?

Deze soorten zijn niet giftig en komen ook in onze contreien voor. Bij 3 op 4 slachtoffers treden slechts lokale symptomen op; 1 op 4 daarentegen vertoont meer ernstige vergiftigingsverschijnselen. De laatste jaren werd in ons land geen enkele adderbeet met dodelijke afloop gerapporteerd.

Lees verder

Gerelateerd artikel

Is de adder in Nederland giftig?

De enige giftige slang in Nederland is de adder. Vipers zijn niet zo agressief als mensen denken. Ze vluchten in de vegetatie toen ze verstoord werden.

Waar zijn adders in Nederland?

De adder komt voor op de hoge zandgronden van Nederland met uitzondering van de duinen. Er zijn momenteel nog twee grote min of meer aaneengesloten leefgebieden van de adder, gelegen in Friesland en Drenthe en op de Veluwe. Daarnaast is de soort nog aanwezig in Overijssel en Limburg (Meinweg). Hoe kun je zien of een slang giftig is? Kijk naar de schubben aan de onderkant van het uiteinde van de staart. De meeste gifslangen hebben één rij schubben terwijl slangen die niet giftig zijn meestal twee rijen hebben. Bekijk de onderkant van de staart als dit mogelijk is.

Mensen vragen ook: waar heb je slangen in nederland?

In Nederland komen maar drie soorten slangen voor: de gladde slang, de ringslang en de adder. Ter vergelijking: in Australië komen meer dan tweehonderd soorten slangen voor! De gladde slang en de ringslang zijn niet giftig en vallen zelden aan. Alleen als je er bijvoorbeeld per ongeluk op gaat staan. Kan een adder bijten? Adders bijten uit verdediging. In de meeste gevallen gebeurt dit wanneer ze opgepakt worden of op minder dan 20 cm benaderd worden. De meest opvallende verschijnselen van adderbeten zijn pijnlijke zwellingen van het getroffen lichaamsdeel en misselijkheid. De mate waarin dit gebeurt verschilt van persoon tot persoon.

Gerelateerd artikel

Hoe giftig is een Nederlandse adder?

Er zijn weinig bijters in Nederland. Meer onderzoek toont aan dat dertien van de viperbeten fataal zijn. Een toevoegbeet is niet altijd fataal voor mensen. Medisch hulp moet altijd gezocht worden.

En nog een vraag, wat te doen als je een adder tegenkomt?

Draag hoge wandelschoenen en geen sandalen, omdat de adder het vrijwel altijd op de voeten of enkels heeft voorzien. Houd uw pas in zodra u een slang ziet en blijf op minstens enkele meters afstand. Zoals gezegd zult u de adder praktisch alleen tegenkomen op de heide en andere zandgronden. Men kan zich ook afvragen: waar kun je adders vinden? Waar kun je adders vinden? In Nederland zijn een paar gebieden waar de kans best groot is om adders te treffen. Drenthe is dé adderprovincie bij uitstek met een paar prachtige gebieden als het Dwingelderveld en het Bargerveen. Adders hebben de neiging om langs de zonbeschenen randen van paden op te warmen.

Men kan zich ook afvragen: waar woonen slangen?

De meeste slangen leven in begroeide gebieden, zoals bossen, maar ook op meer open plaatsen als bergstreken en steppen. In tropische bossen komen meer boombewonende slangen voor, die overdag rusten in bomen en 's nachts op jacht gaan. In kale gebieden, zoals woestijnen, leven slangen in de grond en graven zich vaak in. Welke drie slangen zijn in Nederland te vinden? Nederland kent drie inheemse soorten: de ringslang, de adder en de gladde slang.

Bovendien, kan een slang zien?

Als ze kronkelen zetten ze zich af tegen stenen, takken of de ruwe bodem. Zintuigen Slangen hebben wel ogen, maar zien meestal slecht. Ze horen geen geluiden, omdat ze geen oren hebben, maar ze voelen wél de trillingen aan de grond. Met hun gespleten tong kunnen slangen wel zeer goed ruiken en proeven.

Door Froh Nappi

Vergelijkbare artikelen

Hebben slangen hersenen? :: Hoe herken je een adder?
Handige links