Huis > W > Waar Vind Je Adders?

Waar vind je adders?

De adder komt voor op de hoge zandgronden van Nederland met uitzondering van de duinen. Er zijn momenteel nog twee grote min of meer aaneengesloten leefgebieden van de adder, gelegen in Friesland en Drenthe en op de Veluwe. Daarnaast is de soort nog aanwezig in Overijssel en Limburg (Meinweg).

Lees verder

Gerelateerd artikel

Waar vind je adders in Nederland?

De toevoegster komt op de zandachtige gronden van Nederland. Nog twee of minder zware leefgebieden van de toevoegster zijn gelokaliseerd in Friesland en Drenthe. De soort is nog steeds aanwezig in Overijssel en Limburg.

En nog een vraag, wat is de giftigste slang van nederland?

De adder is de enige slang in Nederland die giftig is. Het dier is echter niet agressief en zal alleen bij bedreiging bijten. Zie je een adder, laat het dier dan altijd met rust. Hoe giftig is een adder in Nederland? Deze soorten zijn niet giftig en komen ook in onze contreien voor. Bij 3 op 4 slachtoffers treden slechts lokale symptomen op; 1 op 4 daarentegen vertoont meer ernstige vergiftigingsverschijnselen. De laatste jaren werd in ons land geen enkele adderbeet met dodelijke afloop gerapporteerd.

Dienovereenkomstig, welke dieren zijn levendbarend?

De bekendste vivipare dieren zijn zoogdieren, die nagenoeg allemaal levendbarend zijn. Uitzondering vormen de eierleggende cloacadieren: het vogelbekdier en de mierenegels. Viviparie komt ook bij andere diersoorten voor, zoals haaien, enkele reptielen (skinken, sommige slangen) en sommige rondwormen. Je kunt ook vragen hoe paart een slang? Kort na het ontwaken uit de winterslaap gaan de mannelijke ringslangen op zoek naar vrouwtjes om te paren. Op hetzelfde moment kunnen zich meerdere mannetjes om een vrouwtje verstrengelen om tot een paring proberen te komen.

Door Kleeman

Vergelijkbare artikelen

Wat is de nationaliteit van Charles Darwin? :: Waar kan je een konijn adopteren?
Handige links