Huis > W > Waarom Vechten Konijnen Ineens?

Waarom vechten konijnen ineens?

Als konijnen jong zijn kunnen ze makkelijk bij elkaar dit komt omdat er dan nog geen hormonen vrij komen. Zodra er hormonen vrij komen en ze in de pubertijd komen word dit anders. Ze gaan elkaar uittesten, de rangorde bepalen en geven beide niet op wat op vechten uitloopt.

Lees verder

Gerelateerd artikel

Waarom vechten konijnen met elkaar?

Vechten, vlinders en vliegen naar elkaar zodra ze elkaar zien is een teken dat een paar echt niet meer samen kan gaan. Het is moeilijk te herstellen als een paar ruzies.

Dienovereenkomstig, waarom vechten 2 vrouwtjes konijnen?

Twee van hetzelfde geslacht

Ze kunnen samen opgroeien, maar zodra de puberteit begint kunnen ze gaan vechten. Zodra je dit ziet moet je ze uit elkaar halen en laten castreren/steriliseren. Eenmaal vechtende konijnen kunnen slecht weer samen, ze blijven dan namelijk vaak vechten.
Dus, kunnen gecastreerde konijnen bij elkaar? Het is heel lastig twee niet-gecastreerde mannetjes bij elkaar te zetten. Begin er maar niet aan. Zelfs jong gecastreerde rammelaars vormen lang niet altijd een goede match. De combinatie van twee gecastreerde mannetjes heeft een redelijke kans van slagen.

Wat is vlinderen bij konijnen?

Meestal begint het met snuffelen, en daarna proberen ze op elkaar te rijden om de rangorde te bepalen. Rijdt het ene konijn op het hoofd van de ander, duw deze er dan wel af omdat het onderste konijn dan kan bijten. De konijnen gaan hierbij vaak ook om elkaar heen cirkelen, wat 'vlinderen' wordt genoemd. Mensen vragen ook: wat moet je doen als je konijnen vechten? Mochten de konijnen gaan vechten, dan kun je ze snel uit elkaar halen zonder jezelf te bezeren. Vaak werkt het verbaal ingrijpen of in de handen klappen voldoende om de konijnen af te leiden, dus haal ze niet te snel helemaal uit elkaar.

Gerelateerd artikel

Waarom vechten konijnen?

Vechten, vlinders en vliegen naar elkaar zodra ze elkaar zien is een teken dat een paar echt niet meer samen kan gaan. Het is moeilijk om een paar dat gevecht te herstellen.

Wat moet je doen als je konijnen ruzie maken?

Als het koppel echt heel heftig gaat vechten, moeten ze uit elkaar gehaald worden om verwondingen te voorkomen. Als je ze uit elkaar moet halen, kun je proberen of het lukt om de konijnen te her-koppelen op neutraal terrein waar ze zich veilig voelen. Kunnen konijnen elkaar doodbijten? het kan wel zo zijn dat ze weer opnieuw hun rang zijn gaan bepalen en dat een setje wat al heel lang samen is en goed gaat, toch weer even gaat ruzie makenn in een nieuwe ruimte, maar nogmaals doodbijten IK heb het nog niet eerder gehoord/ gezien.

Dienovereenkomstig, kunnen twee voedsters bij elkaar?

Voedster & Voedster

De meeste kans van slagen heb je als je twee voedsters uit hetzelfde nest hebt. Als zij altijd bij elkaar hebben gezeten dan kan dit goed blijven gaan, het zou echter mis kunnen gaan als de voedsters geslachtsrijp worden. Dit is als ze ongeveer 3 maanden zijn.
Dienovereenkomstig, kan een vrouwtjes konijn rijden? Zoals eerder beschreven kunnen zowel mannetjes als vrouwtjes rijden om de dominatie vast te leggen. Wanneer allebei de konijnen dominant willen zijn, zullen ze zich verzetten tegen het rijden van de ander. Ze 'steigeren' om het andere konijn van hun rug te krijgen, of gaan bijten.

Kunnen 2 broertjes konijnen bij elkaar?

als je op voorhand weet dat hkonijet twee rammen zijn zou ik ze zeker niet bewust samen gaan zetten. het is nog sneu'er als ze mekaar straks het licht uit de ogen vechten dan ze nu uit mekaar te halen. konijnen houden als het om rangorde gaat geen rekening met familiebanden... die kennen ze geen eens.

Door Zolner Misemer

Vergelijkbare artikelen

Waar houd een konijn niet van? :: Hoe kan je een konijn tam maken?
Handige links