Home > V > Vad Heter Älgens Barn?

Vad heter älgens barn?

Älgkon är dräktig i åtta månader och föder oftast en eller två kalvar, trillingfödsel är ovanligt. Kalvarna kan följa sin mor redan efter någon timme. Som nyfödd dricker kalven bara mjölk men lär sig ganska snart att äta växter och framåt oktober-november slutar den att dia helt. Kalven väger då bortåt 150 kg.

Läs mer

Vart tar älgens horn vägen?

Mira Alm vet att älgar och rådjur tappar sina horn. Och hon är ute mycket i skogen men hittar aldrig några horn. Vart tar de vägen, egentligen? Ekologiprofessor Susanne Åkesson svarar att det är framför allt smågnagare som äter upp hornen, men även mikroorganismer och svampar som bryter ner dem. Man kan också fråga när på året föds älgkalvar? Kalvningssäsongen kommer igång senare i norra Sverige. Där kan det dröja ända in i början av juni innan kalvarna föds. Tidpunkten för kalvning beror på när korna brunstat under föregående höst, men individuell variation förekommer också. Dräktighetstiden för en älgko är mellan sju och åtta månader.

Hur stöter älgkon bort kalven?

I maj ska älgkon föda nya kalvar. Under älgkons kalvningstid drar hon sig undan från andra älgar. Därför blir hon också aggressiv mot fjolårskalvarna. Om de inte frivilligt lämnar henne kan hon sparka dem för att visa allvar. Hur länge går en älg med kalv? Hur länge är en älgko vanligtvis dräktig? 8 månader. Älgen brunstar i slutet av september och kon föder vanligtvis 1-2 kalvar i maj-juni som stannar med kon i ungefär ett år.

Följaktligen, hur många älgkalvar får man skjuta?

För oktoberdelen 8–12 oktober 2021. På oregistrerad mark får ett obegränsat antal älgkalvar fällas under den tillåtna jakttiden. Fällavgifter: 450 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv.

By Nagel Grzybowski

Får man jaga älg på sin egen mark? :: När är älgar mest aktiva?
Användbara länkar