V

De sju häraderna man syftar på är Gäsene, Ås, Veden, Bollebygd, Mark, Kind och Redväg. Idag brukar kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn räknas till Sjuhärad, ibland även kommunerna Herrljunga och Vårgårda. Läs mer

– I maj och juni så kalvar älgkorna, och då stöter de bort sina fjolårskalvar. Det är en oerhört brutal sak för fjolårskalven som blir vimsig och springer runt under hela dygnet. Läs mer

Placera ut pinnar i din trädgård som har hjorthornsolja på sig, eller häng upp avlagda trasor eller liknande. Älgen tycker att hjorthorn luktar avskräckande. Kanske så pass att den bestämmer sig för att hålla sig undan. Läs mer

Mira Alm vet att älgar och rådjur tappar sina horn. Och hon är ute mycket i skogen men hittar aldrig några horn. Vart tar de vägen, egentligen? Ekologiprofessor Susanne Åkesson svarar att det är framför allt smågnagare som äter upp hornen, men även mikroorganismer och svampar som bryter ner dem. Läs mer

Människan och andra högre apor har tre typer av tappar (mest känsliga för blått, grönt och rött), medan de flesta andra däggdjur (däribland hundar och hästar) har två typer (mest känsliga för blått och grönt). Med bara två typer kan man inte urskilja lika många olika färgnyanser, men färgseende är det i alla fall. Läs mer

Så slaktar du en älg Om du är på slakteri eller har tillgång till vinsch hissa upp älgen med huvudet mot golvet. Ta ut inälvor och våmmen. Spola av golvet efter föregående steg. Nu borde du ha en kropp utan underben, skinn och huvud. Låt kroppen hänga i kylrum i några dagar om du har tillgång till det. Läs mer

SLB, Svensk Låglandsboskap (Holstein) - stor koras med mycket mjölk. Svensk Låglandsboskap är den vanliga svartvita korasen med stor mjölkproduktion. Svensk Låglandsboskap, SLB, utgör cirka 51 % av de kontrollerade korna i Sverige och är därmed en av våra vanligaste mjölkkoraser. Läs mer

De kulliga korna finns från norra Götaland och norrut. Många besättningar är små, men det finns även några större besättningar. SKB står för svensk kullig boskap, vilket betyder att djuren är "kulliga", dvs hornlösa från födelsen. Läs mer

I USA avlägsnas hornen på 80 procent av de kalvar som ska bli mjölkkor. Bland köttdjursraserna är det vanligare att horn saknas, exempelvis rasen Angus. Cirka 25 procent (8,75 miljoner) av köttdjuren får sina horn avlägsnade. Läs mer

Tillräcklig vikt för betäckning brukar dock uppnås vid 14–15 månaders ålder. Det betyder att kvigan behöver växa i genomsnitt 1 kg/dag under digivningspe- rioden och därefter 0,7–0,8 kg/dag fram till betäckning. Detta varierar såklart beroende vilken ras kvigan är av. Läs mer

Användbara länkar