Home > V > Vilken Köttras?

Vilken köttras?

De till antalet största köttraserna i Sverige är Angus, Blonde d'Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland cattle, Limousin och Simmental. Utöver dessa finns ytterligare några, till antalet, mindre raser i landet.

Läs mer

På motsvarande sätt, vad betyder kullig ko?

De kulliga korna finns från norra Götaland och norrut. Många besättningar är små, men det finns även några större besättningar. SKB står för svensk kullig boskap, vilket betyder att djuren är "kulliga", dvs hornlösa från födelsen. Och en annan fråga, har svenska kor horn? Av Sveriges ungefär 345 000 mjölkkor tillhör 90% koraserna Svensk röd och vit boskap (SRB) eller Svensk Låglandsboskap (SLB) som naturligt har horn. Idag avhornas däremot de flesta mjölkkalvar genom att man antingen fräter bort (kemiskt), bränner bort (termiskt) eller sågar av (kirurgiskt) hornen.

Och en annan fråga, hur mycket mjölkar en nykalvad ko?

De 20 litrarna som fattas finns på 90 liter dygnet. Mjölktillståndet ändras efter hur långt in i laktationen kossan är. När hon är nykalvad så vill vi att hon mjölkar sig ofta för att komma igång med mjölken. Hur reser sig kor? När kon reser sig upp sker rörelsen lite omvänt. Först så sträcker hon huvudet framåt och uppåt, sen reser sig kon upp så att hon balanserar på framknäna och bröstbenet. Därefter lutar sig kon framåt för att få upp bakdelen.

Sedan, vad kallas kor utan horn?

Vissa raser, som till exempel rödkulla, utvecklar aldrig horn. Sådana raser brukar kallas "kulliga". Hornen har genom tiderna används som blåshorn.

By Kerk Zandres

Vilka kor är mjölkkor? :: Vad heter de två vanligaste Mjölkraserna?
Användbara länkar