Home > V > Vilken Inkomst Krävs För Att Låna 2 Miljoner?

Vilken inkomst krävs för att låna 2 miljoner?

Jo, i snitt krävs en inkomst på 37 000 kr före skatt. I stället för bostaden som beräknas kosta två miljoner, vill du sikta in dig på en bostad som kostar 2,5 miljoner. Du kan fortfarande betala kontantinsatsen på 15% (375 000 kr) kontant och i övrigt är förutsättningarna desamma.

Läs mer

Hur mycket är kontantinsatsen på 2 miljoner?

För att kunna köpa en lägenhet i dag krävs därför en kontantinsats på minst 15 procent av köpeskillingen. Allt enligt Finansinspektionens bestämmelser. Ska du till exempel köpa en bostad som kostar två miljoner kronor måste du ha sparat ihop 300 000 kronor. Dessutom vad innebär det att gå ur facket? Många väljer att gå ur facket av ekonomiska skäl eftersom avgiften till endast a-kassan är betydligt lägre. Man ska då vara medveten om att ett utträde kan få ekonomiska konsekvenser i form av förlorad inkomstförsäkring, hemförsäkring och andra försäkringar samt sämre trygghet på jobbet.

Hur går man ur metall?

Handläggaren på din lokala avdelningsexpedition kan hjälpa dig. Du kan även skicka ett meddelande på Mina sidor. Skriv att du begär utträde från oss den sista dagen i den månaden du vill gå ur a-kassan. Du kan tidigast få utträde den månad som din skriftliga begäran om utträde kommit in till a-kassan. Med hänsyn till detta, vad som menas med kollektivavtal? Kollektivavtal är en frivillig överenskommelse om dina villkor och rättigheter på arbetsplatsen, mellan arbetsgivare och det fackförbund som organiserar anställda på arbetsplatsen.

Kan man säga upp någon som inte är med i facket?

När det gäller uppsägningar så är det viktigt att fråga berörda personer om de är med i facket. Om så är fallet, har du en förhandlingsskyldighet gentemot facket och kan inte säga upp den anställde innan du har förhandlat med facket. Du kan då prata direkt med den anställda. Människor frågar också kan en arbetsgivare kräva att man inte är med i facket? Arbetsgivare får som huvudregel inte kränka föreningsrätten. Detta innebär dock inte att arbetsgivaren aldrig har rätt att fråga sina anställda om dessa är fackligt anslutna eller inte. Avgörande för rätten till frågan om en anställd är fackligt ansluten eller inte beror på syftet med utfrågningen.

By Ailin

Måste man meddela facket vid uppsägning? :: Kan man betala av lån snabbare Swedbank?
Användbara länkar