Home > V > Var Är Älgarna?

Var är älgarna?

Älgar förekommer i norra Europa, Asien, och Nordamerika. Utöver sin storlek känns älgar igen på den hos hanarna stora flertaggade kronan. De förekommer vanligtvis i löv- och blandskog i tempererat till subarktiskt klimat.

Läs mer

Vilka djur är färgblinda?

Människan och andra högre apor har tre typer av tappar (mest känsliga för blått, grönt och rött), medan de flesta andra däggdjur (däribland hundar och hästar) har två typer (mest känsliga för blått och grönt). Med bara två typer kan man inte urskilja lika många olika färgnyanser, men färgseende är det i alla fall. Har älgen någon fiende? HAR KUNGEN NÅGRA fiender? På grund av älgens storlek har den få fiender i de svenska skogarna. Vargflockar kan i vissa fall innebära hot, liksom björnar, men då främst mot kor och kalvar. Människan är helt klart det främsta hotet.

Med hänsyn till detta, vad kallas renens unge?

Vajorna föder en eller ibland två kalvar om året upp till att de blir 12–14 år. Dräktigheten varar cirka 228 dagar och ungarna väger vid födelsen mellan tre och tolv kilogram. Den nyfödda kalven är mycket självständig och kan gå redan en timme efter födelsen. Med hänsyn till detta, varför tappar älgar horn? Älgtjuren fäller hornen i midvintertid varje år och redan efter någon månad börjar nya horn växa ut. Hornen växer från den så kallade rosenstocken. Det är ett benutskott som sitter mellan ögat och örat på älgtjurar. Under utväxten skyddas hornen av ett hudlager som kallas basthud.

Med tanke på detta, vart finns det mest älg i sverige?

De svenska älgarnas storlek ökar med ökande latitud. Älgarna i nordliga populationer har 15- 20% högre kroppsvikt jämfört med älgar i sydliga. Som kalvar är älgarna i norr och söder lika stora. Du kan också fråga har älgar tänder i överkäken? Älgar saknar framtänder i överkäken - där finns i stället en hård platta med brosk under munslemhinnan.

Med hänsyn till detta, har rådjur tänder i överkäken?

Rådjuren saknar framtänder i överkäken, liksom andra hjortdjur. Det gör att bitspåren från rådjur på vegetation ger ett avslitet intryck. Ett rådjur blir sällan äldre än 10-12 år i Sverige.

By Gloria

Har kor tänder i underkäken? :: Har simmat med en älg?
Användbara länkar