Home > V > Vilka Apor Har Svans?

Vilka apor har svans?

Svansen. Många däggdjur som lever i träd använder svansen för att hålla balansen, och det gäller även för primater. Trots det förekommer primater med tillbakabildad svans eller utan svans. Med undantag av människoapor, som samtliga saknar svans, är svansens längd inte kännetecknande för släktskapsförhållandet.

Läs mer

Hur många Apsorter finns det?

31 primatologer har gått igenom hur det går för alla världens 505 kända primater – från gorillor till lemurer. Resultatet är nedslående. 60 procent hotas av utrotning, 75 procent minskar i antal och det är deras nära släkting människan som är orsaken. Vad är en primat? Primater är en ekologiskt och beteendemässigt variabel grupp med mycket få gemensamma egenskaper. Det finns fyrbenta och tvåbenta primater, primater med svans och utan, liksom blad-, frukt-, insekts- och åtminstone delvis köttätande primater.

Därför, finns det apor i sydamerika?

Den lilla gruppen gav sedan upphov till alla de arter av primater som i dag finns i Sydamerika. Det mesta talar med andra ord för att Sydamerikas apor härrör från Afrika, där primaterna har en mycket lång historia. Och en annan fråga, har alla däggdjur svans? Däggdjur har således svans, medan fiskar, salamandrar och de flesta kräldjur har stjärt. Språkbruket är dock inte konsekvent. En del däggdjur saknar helt eller i det närmaste svans, till exempel människoapor och gibbonapor, marsvinet och kapybaran, klippdassar samt koalan.

Vilka däggdjur räknas till primaterna?

Vilka nu levande däggdjur räknas till ordningen primater? Spökdjur, lemurer, nya världens apor, gamla världens apor, gibbonapor, orangutanger, gorillor, schimpanser och människan hör till denna ordning. Vad finns det för olika apor? Apor Apor (nuvarande) Bambulemur. Bomullshuvud-tamarin. Dvärgsilkesapa. Japansk makak. Kattalemur. Lejontamarin. Låglandsgorilla.

By Sneed Hartory

Har yviga svansar? :: Vad heter humla på engelska?
Användbara länkar