Home > V > Var Ligger Spetsbergen?

Var ligger Spetsbergen?

Spetsbergen är Norges arktiska krona. Eftersom det ligger halvvägs mellan norska fastlandet och Nordpolen förväntar man sig extrem kyla, men tack vare Golfströmmen har Spetsbergen och de andra öarna i Svalbard ett förvånansvärt milt klimat med tydligt avgränsade årstider.

Läs mer

Hur mycket har isbjörnarna minskat?

Redan idag har isbjörnspopulationerna minskat kraftigt i områden där isen dragit sig tillbaka. I Beauforthavet har antalet isbjörnar minskat med 25–50 procent under perioder med lite is och i Hudson Bay lever det nu 30 procent färre isbjörnar jämfört med 1987. Med detta i åtanke, hur många isbjörnar finns de kvar? I dagsläget finns det ca 20.000-25.000 isbjörnar i världen. Dessa björnar lever under hot främst från global uppvärmning som smälter isarna och minskar dearas habitat. När isarna smälter skapas en rad problem för isbjörnarna.

Sedan, hur många isbjörnar finns det i arktis?

Det finns mellan 20 000-30 000 isbjörnar i världen just nu. Men i östra Grönland och det ryska territoriet av Arktis finns knappt någon data över isbjörnarna, bara uppskattningar. Forskarna tror dock att det finns gott om björnar just där. Vems är spillningen? Spillning utgör ett påtagligt bevis på att ett djur varit där. Även olika föda kan göra att spillning av samma art har olika färg, exempelvis sommar- och vintertid. Men man kan även i själva spillningen se vad djuret ätit.

Hur ser rävens spillning ut?

Spillningen är ofta en mörk korv med en spets i ena änden, men utseendet beror av vad räven ätit. Har räven ätit ben är färgen ljus. Räven lämnar spår på byten den tagit. Större djur som hare och rådjur har ofta flera bett i nackregionen. Hur ser Lodjursspillning ut? Storleken för ett lodjursspår ligger mellan 7-10 cm. Framtassen är något större än baktassen. Lodjurets spillning ser oftast ut som en brun eller svart korv, kanske som en stor kattspillning. Precis som katter så gräver lodjur ibland ner sin spillning, men inte alltid.

By Kare Florian

Hur långt söderut finns björn? :: Hur mycket äter en björn per dag?
Användbara länkar