Home > V > Vilka Apor Finns I Sydamerika?

Vilka apor finns i Sydamerika?

De syd- och mellanamerikanska aporna, Platyrrhini, omfattar cirka 140 arter. Mest bekanta är spindelapor, kapucinapor, dödskalleapor, vrålapor och tamariner. Aporna och människoaporna i Afrika och Asien, Catarrhini, omfattar cirka 160 arter.

Läs mer

Hur stor är världens största gorilla?

En ”silverrygg” kan väga 180 kilo och bli 180 cm lång. Honorna är mindre, de blir bara omkring 150 cm långa och kan väga upp till 90 kilo. Därför, vilken apa är du? Aplika Människan är en apa som i stor utsträckning är styrd av sin biologi, hävdar primatologen Frans de Waal. Och vi är lika nära släkt med den patriarkala schimpansen som med bonobon hos vilka honorna styr och där sex är den huvudsakliga konfliktlösaren.

Dessutom hur många primater finns det i världen?

Som ett resultat är nu 280 av världens 504 arter av primater – människoapor, apor och halvapor – klassade som sårbara, starkt hotade eller akut hotade på den internationella rödlistan. Vilket djur är farligast i Afrika? Savannbuffeln lever i stora hjordar med mellan 50–500 djur, huvudsakligen under större delen av året bestående av kor och kalvar. Vid parningstid ansluter sig tjurar, som annars går i mindre grupper med enbart handjur. Arten anses vara det farligaste djuret i Afrika.

Och en annan fråga, vilket är det dödligaste djuret?

Men vår värsta fiende – och världens farligaste djur – är myggan. Den lilla blodsugaren överför varje år sjukdomar till hundratals miljoner människor och varje år dör cirka en miljon människor till följd av det. Det gör myggor till världens dödligaste djur.

By Seve Riechman

Vad är världens farligaste kattdjur? :: Vilka djur har tummar?
Användbara länkar