Home > N > När Får Man Inte Fiska Gös?

När får man inte fiska gös?

Den så kallade fredningsperioden pågår mellan 25 april och 25 maj. Då är det förbjudet att fiska gös i Vänerns fredningsområden.

Läs mer

Sedan, när leker gös?

Leken sker från april till juni i skyddade områden med varmt och grumligt vatten. Lek sker även i svagt rinnande vatten. Romkornen läggs i grunda lekgropar på 1–3 meters djup där de klibbar fast vid underlaget som består av vegetation, grus eller sten. Rommen vaktas av hanen fram till kläckning. På motsvarande sätt, var hittar jag mört på vintern? I floder på vintern föredrar mörten områden med liten eller ingen ström. Hon lämnar ofta huvudkanalen och står på platser med omvänd ström, där det finns tillräckligt med mat för henne. Med kylning och förtjockning av islagret lämnar fisken till områden som är mer berikade med syre.

Kan man pimpla gös?

Är man ute efter större fisk kan man fiska med en stor pirk på uppemot 7-9 cm. (en 9 cm balanspirk väger runt 25 gram så då behövs ett kraftigare spö) Med stor pirk sorteras småfisken ut och man kan även få hugg av arter som gädda och gös. Hur man håller en gös? Förvara fisken kallt Ju snabbare man får fisken nedkyld efter fångsten, desto längre håller den. Rensad färsk fisk håller som isad god kvalitet i 2–7 dagar och en filé i 3–4 dagar. Hemma i kylskåpet ska man inte förvara sin fisk längre än två dagar.

Har gösen i vind?

I stora sjöar är det fördelaktigt om dessa områden ligger i varma vikar, men ändå är så vind- och vågexponerade att de inte växer igen. Enligt litteratu- ren kan gösen även leka på andra substrat som lera och vegetation, men som regel så föredrar de steniga bottnar eller slänter kring dessa.

By Fini

Hur många knop när man trollar? :: Hur snabbt ska man trolla gös?
Användbara länkar