Home > N > När Ska Man Åka Till Kenya?

När ska man åka till Kenya?

Från och med gäller inte UD:s generella avrådan. Efter det får man resa till Kenya. Det finns kvar en del regionella avrådan som baserar sig på säkerhetsläget i vissa länder. Till exempel avråder UD svenskar från att resa till kustområdet nära Somalien, inklusive Lamu.

Läs mer

Hur länge får man stanna i Kenya?

Din första destination måste vara Kenya. Turistvisum för Östafrika är giltiga i 90 dagar efter ankomst. Den maximala vistelsetiden är 90 dagar per inresa, och det är giltigt för flera inresor. Vilka naturresurser finns i Kenya? Kenya har ganska få fyndigheter av mineraler. Efter många år av letande efter olja och naturgas hittades dock oljefyndigheter 2012 och förhoppningar finns om att få igång en lönsam export. Landets viktigaste tillgång är bördig jordbruksmark samt naturen och det rika djurlivet som lockar turister.

Vad producerar Kenya?

De viktigaste exportprodukterna är telekommunikationsutrustning, papper och pappersmassa, maskindelar, konsumtionsvaror, medicinsk utrustning och fordon. Från Kenya importeras främst kaffe, snittblommor, frukt och grönsaker. Vilka orsaker ligger bakom uppkomsten av de stora sociala skillnaderna i Kenya? Ungdomsarbetslösheten var den högsta i regionen år 2017 och den snabba befolkningstillväxten förväntas leda till ännu högre arbetslöshet, vilket i sin tur riskerar att leda till ökad ekonomisk ojämlikhet. Samkönade sexuella handlingar är kriminaliserade i Kenya och har en straffskala på upp till 14 års fängelse.

Med detta i åtanke, hur många gnuer finns det i världen?

I Serengeti nationalpark i Tanzania lever för närvarande 1,6 miljoner strimmiga gnuer, som är den största ansamlingen av stora vilda däggdjur på jorden. Större flockar finns även i Zambia. Mindre grupper lever i Botswana, Zimbabwe, Angola, Namibia, Malawi, Moçambique och Sydafrika. Vad finns det för djur i Afrika? Afrika är hem till “De fem stora” eller the Big Five som man säger på engelska, vilka består av lejon, leopard, noshörning, elefant och afrikansk buffel. Utöver dessa finns det även ett brett utbud av afrikanska djur med allt ifrån små/stora däggdjur till reptiler och kräldjur samt fiskar, insekter och fåglar.

By Fitzhugh Shabel

Vad är invecklat? :: Vad växer i den tempererade zonen?
Användbara länkar