Home > H > Hur Gammalt Är Det Äldsta Fossil Vi Har Hittat Och Vilken Typ Av Organism Är Det?

Hur gammalt är det äldsta fossil vi har hittat och vilken typ av organism är det?

De äldsta fossilen på jorden är troligen cirka 3,7 miljarder år gamla lämningar efter stromatoliter. De påträffades 2016 på Grönland. Tidigare rekordnoteringar gällde 3,4 eller 3,5 miljarder år gamla fossil av encelliga, bakterieliknande organismer från Sydafrika eller Australien.

Läs mer

Dessutom vad betyder saurus?

Ordet dinosaurie kommer från grekiskan. Deinos betyder fruktansvärd eller underbar, och sauros betyder ödla. Med detta i åtanke, vad åt triceratopsen? Triceratops var en växtätare. Den åt ormbunkar och andra låga växter nere på marken. Triceratops hade en näbb som liknar en papegojnäbb. Med sin näbb kunde den knipsa av sega grenar och växter.

Dessutom Är triceratopsen?

Namnet Triceratops betyder ”Trehornsansikte”. Triceratops var stor som en nutida afrikansk elefant och det enormt stora huvudet som kunde bli tre meter långt hade tre horn. Man vet inte säkert vad kragen och hornen användes till. Finns alligatorer i Sverige? Nej en krokodil!"" Den enda vildfångade alligatorn som fångats levande i Sverige finns på Vänersborgs museum. Här berättar museichef Peter Johansson dess historia.

I enlighet med detta, vart kommer krokodilen ifrån?

Krokodiler (Crocodylidae) är en familj av ordningen krokodildjur. De är större kräldjur som lever i anslutning till vatten i Afrika, Asien, Amerika och Australien. Hur många alligatorer finns det i världen? Nu finns endast två arter: mississippialligator och kinesisk alligator, varav den senare är något mindre. Namnet alligator kommer från spanskans el lagarto, ödlan.

I enlighet med detta, hur många olika dinosaurier fanns det?

Vi kommer troligen aldrig fram till exakt hur många dinosauriearter som fanns under de cirka 160 miljoner år som dinosaurierna levde på jorden. Det kräver nämligen att minst en individ från varje art fossiliserats, och att fossilet hittas. Ingetdera är sannolikt.

By Merrilee Renn

I vilka bergarter kan man hitta fossil? :: Hur många tänder har en T Rex?
Användbara länkar