Home > H > Hur Kan Man Ta Reda På Hur Gammalt Ett Fossil Är?

Hur kan man ta reda på hur gammalt ett fossil är?

Genom att jämföra fossil i olika platsers lagerföljd, kan man se att det översta lagret på en plats innehåller samma fossil som det understa på en annan plats. På så sätt kan man pussla ihop hela lagerföljden. Sedimentbergarter går inte att bestämma den exakt åldern på, det kan man bara göra på vulkaniska bergarter.

Läs mer

När kom de första flercelliga organismerna?

Under de första tre miljarder åren i livets historia, hade det endast funnits encelliga organismer, men för ungefär 600 miljoner år sedan uppstod flercelliga varelser. De första flercelliga organismerna man känner till är de s.k. ediacaradjuren, en grupp platta djur som finns som fossil i Ediacara i Australien. Med hänsyn till detta, vem kom på namnet dinosaurie? Det hela började när den brittiske vetenskapsmannen Richard Owen namngav själva arten Dinosauria år 1842. Namnet bildade han av de grekiska orden deinos och sauros, som betyder fruktansvärd respektive ödla.

Därefter, vad betyder ordet dinosaurie?

Ordet dinosaurie kommer från grekiskan. Deinos betyder fruktansvärd eller underbar, och sauros betyder ödla. Är triceratopsen? Namnet Triceratops betyder ”Trehornsansikte”. Triceratops var stor som en nutida afrikansk elefant och det enormt stora huvudet som kunde bli tre meter långt hade tre horn. Man vet inte säkert vad kragen och hornen användes till.

Människor frågar också när dog triceratopsen ut?

Fyndet stärker nämligen teorin om att dinosaurierna dog ut hastigt av den asteroid som slog ner för ungefär 65 miljoner år sedan i det som i dag är Yucatánhalvön i Mexico. Med tanke på detta, Är triceratopsen synonym? Illustration av "Torosaurus", en trolig synonym till Triceratops.

By Cassandry Nuzenski

Vad är farligast haj eller krokodil? :: Hur såg jorden ut för 1 miljoner är sedan?
Användbara länkar