Home > V > Vad Betyder Termit?

Vad betyder termit?

Termit (av grekiska thermae - värme) är en blandning av aluminium och olika metalloxider. Vid antändning startar en reaktion där aluminiumet oxideras och metalloxiden reduceras, och stora mängder värme avges. Termit har använts bland annat för svetsning av järnvägsspår och i brandbomber.

Läs mer

Hur ser en termit ut?

De är inte besläktade med myror, men lever liksom dessa i stora kolonier och termitbon kallas ibland liksom myrornas bon för stackar. Utseendet på boet varierar mellan olika arter. Vissa termiter bygger bon som ser ut som torn, konstruerade av jord eller lera, cellulosa, saliv och spillning. Du kan också fråga hur får man bort termiter? Det första steget är att se till att termiter aldrig kommer igång i och omkring ditt hus. Men om skadan redan är skedd är det dags för professionell hjälp. Det går att behandla trä som har blivit drabbat av termiter. Om det inte har gått så långt går det kanske att rädda den struktur som är angripen.

Hur förändrar termiter sin omgivning?

I torrområden i både Afrika, Sydamerika och Asien lagrar termitstackar näring och fukt och gör jorden porösare så att vattnet tas upp bättre. – Termiter saktar ner spridningen av öken in på torrområden genom att skapa en fuktig tillflyktsort för växtlighet på och runt deras bon. Vad är visibilitet? Med sikt, kontursynvidd eller visibilitet avses inom meteorologin det största avstånd på vilket ett mörkt och tillräckligt stort föremål kan avteckna sig mot himlen. Det mäts i meter eller miles beroende på land. Sikten påverkar all sorts trafik; på vägar, för båttrafik och inom luftfart.

Var finns termiter?

Termiter. Termiter förekommer inte i Sverige, men orsakar stor skada på träkonstruktioner i Sydeuropa och Asien. Termiter är insekter vars föda består av cellulosa från träfibrer.

By Richie

Har termiter vingar? :: Har ansvar för dagordning och tidtabeller?
Användbara länkar