Home > H > Hur Länge Är Elefanthonan Dräktig?

Hur länge är elefanthonan dräktig?

I genomsnitt så är en elefanthona dräktig i ca 95 veckor - att jämföra med människans ca 40 veckor. Precis som hos andra däggdjur, människan till exempel, så kan dräktigheten för elefanter dock variera något.

Läs mer

Är blåvalar?

Blåval (Balaenoptera musculus) är en fenval. Den kan bli över 30 meter lång och den högsta registrerade vikten är nästan 177 ton. Blåvalen lever främst av krill, och uppnår människans snittålder. Dessutom, vad heter blåvalens ungar? Den kan vara under ytan i 50 minuter innan den måste upp och hämta luft. Ungar: Honan är dräktig i 11 månader innan hon föder sin unge. Ungen diar sedan i ett halvår. Storlek: Blåvalen blir mellan 20-30 meter lång.

Vad är Blåvalens fiender?

Eftersom blåvalen är så stor har den få naturliga fiender. Späckhuggare kan i sällsynta fall angripa en blåval, då främst i hopp om att få tag på en liten blåvalsunge. När en blåval känner sig hotad kan den simma snabbt, i upp till 55 kilometer i timmen. Normalt simmar blåvalen i cirka 20 kilometer i timmen. Vilka djur lever längst? De jättestora sköldpaddorna på Galapagosöarna kan bli mycket gamla, 150-200 år. Det finns emellertid flera djur som kan bli äldre. Nederst ses en islandsmussla (Arctica islandica). Ett exemplar av denna art är för närvarande det äldsta med rimlig säkerhet åldersbestämda djuret.

Och en annan fråga, vilka djur har levt längst på jorden?

cancriformis tros vara jordens äldsta nu levande djurart. De olika arterna sköldbladfotingar finns spridda över hela världen i vitt skilda områden.

By Gorges Guiterrez

Vilka djur har funnits längst på jorden? :: Vilket är det enda däggdjuret som inte kan hoppa?
Användbara länkar