Home > V > Vad Är Ekosystemtjänster Exempel?

Vad är ekosystemtjänster exempel?

Växter gör så att luften blir ren. Bin och humlor ser till att träden får frukt. Och små organismer tar bort gifter ur vattnet. I naturen händer massor som vi människor har stor nytta av, och dessutom får den oss att koppla av och må bra – det kallas ekosystemtjänster.

Läs mer

Vad innebär Nyckelart?

växt- eller djurart som har stor betydelse för andra arters möjligheter att fortleva i ekosystemet. Och en annan fråga, hur kan fenomenet resiliens förstås? Ekologiska och sociala system är ömsesidigt beroende av varandra och samverkar dynamiskt. Resiliens handlar i sådana sammanvävda sammanhang om ett systems förmåga att hantera påverkan utan att övergå i ett mindre önskvärt tillstånd samt dess förmåga till självorganisation och till att lära och anpassa sig.

Varför behöver vi spänst i ekosystemet?

Om ett ekosystem förlorar sin resiliens klarar det inte av att förnyas efter en störning och kan drabbas av kollaps. Även hela samhällen kan gå liknande öden till mötes. För att undvika katastrof försöker nu forskare undersöka sociala och ekologiska system som en sammanflätad helhet, där människor och natur samspelar. Vad avgör hur hög resiliens motståndskraft ett ekosystem har? Förmågan hos ett ekosystem att bevara eller återskapa processer och tjänster när miljön förändras kallas för ekologisk resiliens. Ekosystembaserade lösningar för klimatanpassning har automatiskt högre resiliens på grund av att de är påbyggnadsbara och använder ekosystemens inneboende anpassningsförmåga.

Och en annan fråga, vad finns det för ekosystemtjänster i skogen?

Skogens ekosystemtjänster har stor betydelse för vår välfärd. Träråvara och bioenergi liksom bär, svamp och kött från vilt är exempel på nyttor som är lätta att se och förstå. Att skogsträdens rötter skapar stadig och säker mark eller tar upp vatten och skyddar mot översvämningar är andra exempel på skogens nyttor.

By Pelligrini Catto

Vilka ekosystemtjänster finns det i havet? :: I vilka länder lever apor?
Användbara länkar