Home > H > Har Vi Storkar I Sverige?

Har vi storkar i Sverige?

Den vita storken finns nästan bara i Europa och de kan bli mer än 25 år gamla. Tidigare, under 1800-talet var den relativt vanlig i Skåne och delar av Halland. Den minskade kraftigt och 1947 beräknar man att det endast fanns ett häckande par. Den sista häckningen skedde 1954 på Karupsgården i Skåne.

Läs mer

Hur många storkar i Sverige?

Antalet häckande storkpar i Sverige är 81 i år, och tillsammans har paren fått över 100 ungar. För arten som tidigare varit utrotad i Sverige är det ett rekord. – Det är ett helt suveräna resultat. Det har aldrig varit tresiffrigt innan, säger Petter Albinson, projektledare vid Storkprojektet. Människor frågar också Är storken fridlyst? Danmark tillhör de få länder där vit stork fortfarande minskar; för 100 år sedan fanns cirka 4000 par, 1952 ännu 222 par men arten är numera så gott som helt försvunnen - endast.

Sedan, hur låter en stork?

Det enda "läte" som storkar har är att de klapprar med näbben samtidigt som huvudet kastas bakåt över ryggen. Lätet används som hälsning och som försvar av boet. Klapprandet hörs också under parningen, men då med speciell frekvens. Storken har alltid omgivits av skrönor och mystik. Sedan, varför säger man att storken kommer med barn? Myten blev vanlig i Västeuropa under 1800-talet när storken var en symbol för lycka och välstånd. Tidsandan tillät inte att föräldrar talade om sex och fortplantning med barnen och därför sades att storken landade med spädbarnet i näbben. Se även storkbett.

Och en annan fråga, varför står storken på ett ben?

I kallt väder förlorar fåglarna mycket värme genom de långa, tunna benen, speciellt när de står i vatten. Men genom att veckla in det ena benet tätt intill kroppen minskar värmeförlusten. Fåglarna står därför oftare på ett ben när det är kallt än när det är varmt.

By Lowis Francom

Är väl storken? :: Hur många gnuer finns det?
Användbara länkar