Home > r > Är Väl Storken?

Är väl storken?

Enligt klassisk taxonomi omfattade denna ordning de familjer som man i vardagligt tal kan associera med det svenska namnet på ordningen, det vill säga stora långbenta vadande fåglar med stor näbb som storkar, hägrar, skuggstorkar, träskonäbbar, ibisar och flamingor.

Läs mer

Därför, vad är storkens nyheter?

Det började som en kul grej, ett rackartyg för att se om någon kunde luras. På hemsidan Storkens Nyheter publicerades de första artiklarna som spreds på Facebook och andra forum. Kommentarsfälten vakande snabbt till liv av både glada men framförallt upprörda kommentarer. Därefter, hur vet man vad som är fridlyst? Vad fridlysning innebär För växtarter innebär fridlysningen oftast att man inte får plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada de fridlysta växterna. För djurarter innebär fridlysningen att man inte får döda, skada eller fånga de fridlysta djuren. Fridlysningen av fåglar gäller även deras ägg och bon.

Är Näbbmus fridlyst?

Undantag i fridlysningen Fångst av näbbmus och buskmus är tillåten för undervisnings- och forskningsändamål. Ett däggdjur som är fridlyst med stöd av 1 § och som kommit in i en byggnad får dock fångas, med undantag av trädgårdssovaren. Hur låter en gråhäger? Gråhägerns höga hesa kraxande skulle hamna högt om det gjordes en omröstning över fågelvärldens fulaste läten. Men fågeln som sådan är desto snyggare där den står blick stilla och lurar på byte i en strandkant.

I enlighet med detta, hur låter gräsand?

Läte: Hanen, gräsanddraken, har ett hest, lågmält läte. Honan är mer högljudd och låter oftare höra ett snattrande läte och kraftiga kväkanden. Vad är Visman? Visman är en å i Visnums socken, Värmland, vars lopp sträcker sig från sjön Vismen vid tätorten Björneborg till Kolstrandsviken i Vänern. Längd 35 km. (Visman benämns i äldre källor Skogsälv).

By Phyllida

Vad betyder stork? :: Har vi storkar i Sverige?
Användbara länkar