Home > H > Hur Kommer Det Sig Att Fossil Från Kritaperioden Är Så Väl Bevarade?

Hur kommer det sig att fossil från kritaperioden är så väl bevarade?

Många växt- och djurgrupper isolerades från varandra och fick skilda utvecklingslinjer. Liksom under jura finns stora områden grunda hav. I dessa grunda hav avlagrades stora mängder organiskt material. Bland annat enorma lager av skalplattor från kalkflagellater (coccolithoporider).

Läs mer

Vad kom efter krita?

Fanerozoikum indelas således i de tre erorna Paleozoikum, Mesozoikum och Kenozoikum, vilka i sin tur indelats i perioderna Kambrium, Ordovicium, Silur, Devon, Karbon, Perm, Trias, Jura, Krita, Tertär och Kvartär. I enlighet med detta, vad kom först krita eller jura? Krita (geologi) Krita 145 – 66 miljoner år före nutid Period (System) Epok (Serie) Miljoner år sedan Krita Äldre krita 140–133 145–140 Jura Yngre jura tidigare 11 more rows

Och en annan fråga, hur stor är stegosaurus?

Huvudet var mycket litet jämfört med resten av djuret och dess hjärna var exceptionellt liten. Den vägde inte mer än 80 gram trots att Stegosaurus vägde 3,5 ton som vuxen. När levde Triceratops? Triceratops, trehorns ansikte, levde för 68 - 66 miljoner år sedan i Nordamerika. Triceratops var en av de sista dinosaurie-arterna som levde på jorden.

När levde Tyrannosaurus Rex?

Tyrannosaurus rex levde för ungefär 70‑65 miljoner år sedan i västra USA och Kanada. Den var en av de största rovdinosaurierna och kunde bli upp till 12 meter lång, 5 meter hög och vägde upp till 7 ton. Vissa tror att den kunde bli ännu större. Du kan också fråga vad äter stegosaurus? Stegosaurierna var kraftiga, bepansrade växtätare. De hade plattor och taggar på rygg och svans, och med dessa försvarade de sig mot närgångna rovdjur. De rörde sig på alla fyra, men hade så starka bakben, att de ibland kunde resa sig upp på bakbenen för att beta från träd.

By Brandwein

Hur låter en Stegosaurus? :: Hur många arter finns det i Europa?
Användbara länkar