Home > H > Hur Många Dagar Är En Människa Dräktig?

Hur många dagar är en människa dräktig?

Därför räknas graviditetens början från den senaste mensens första dag. Det är ungefär två veckor före befruktningen. Då varar en graviditet i genomsnitt i 40 veckor eller 280 dagar.

Läs mer

Hur länge är en tik gravid?

Tiken är precis parad, eller inseminerad, och nu följer en tvåmånadersperiod med lite att tänka på inför valpningen. Tiken går dräktig i omkring 63 dygn. Den första tredjedelen av dräktigheten sker utvecklingen av valpens organ. Hur fungerar Giraffspråket? Giraffspråket handlar om att uttrycka sig tydligt och att lyssna aktivt med inlevelse. Det ökar chansen att nå fram och hjälper dig att lyssna mellan raderna. Om du som chef till exempel vill ändra en medarbetares beteende har du allt att vinna på att tänka resultatinriktat och kommunicera utan aggressioner.

Varför heter det Giraffspråket?

Giraffspråket också kallat Non violent communication (NVC) eller medkänslans språk – the language of compassion är formulerat av psykologen Marshall B Rosenberg. För att åskadligagöra metoden använder sig Marshall av symbolerna schakal och giraff.

By Royden Petrucelli

Vad är taigan Sverige? :: Hur lång är den längsta masken?
Användbara länkar