Home > I > I Vilka Länder Finns Apor?

I vilka länder finns apor?

I de tropiska och subtropiska skogarna hittas de flesta arter av apor. De flesta apor tillbringar större delen av sitt liv uppe i träden. Babianer och husarapan är två arter som däremot gärna även går omkring nere på marken.

Läs mer

Och en annan fråga, vilken är den största apan?

Gorillor (Gorilla) är ett släkte marklevande växtätande primater i Afrika. De är den största arten primater, med lika lång kropp som en människa men axelbredare och avsevärt tyngre. Gorillorna är människans närmast levande släkting efter schimpanserna. På motsvarande sätt, hur föder apor? Apor föder ofta sina ungar på natten vilket gör det extra svårt att iaktta, men tack vare Pamela Heidi Douglas arbete och att hon fick bevittna en födsel under morgonen vet vi nu att bonobos föder sina ungar högt upp i träd på en bädd av löv och kvistar och att de inte gör det själva.

Sedan, hur låter djur barn?

Hur låter djuren? Bolibompadraken lär sig hur olika djur låter, men också vad ljuden heter. Hur låter djuren är en färgstark liten bok i en stil som alla Bolibompa-barn känner igen! Kan olika fågelarter para sig? Hybrider, som korsningar mellan olika arter kallas, är sällsynta i naturen. Under normala omständigheter garanterar dock både djurens biologi och deras beteende att två olika arter inte slösar energi på att para sig. Skulle två djur av varsin art ändå para sig, är chansen till befruktning dessutom väldigt liten.

Med tanke på detta, vilka arter kan para sig med varandra?

Kan två individer para sig och få fertil avkomma är de definitionsmässigt samma art. Därför kan inte två olika arter paras och få fertil avkomma. Två arter kan dock para sig och få icke-fertil avkomma, t. Varför får man inte ha apor i Sverige? Enligt Jordbruksverket så är det olagligt att ha rovdjur eller apor. Man får inte heller ha djur som är fångade i det vilda. Djuren måste ha utrymme och skötas på rätt sätt.

By Lynden Chinn

Vad kan man göra i Stockholm över dagen? :: Vad hände för 100 000 år sedan?
Användbara länkar