Home > H > Har Apor Fiender?

Har apor fiender?

Afrikas människoapor, apor och halvapor trivs i skogar med mycket fruktbärande träd. Människor jagar i sin tur apor och andra vilda djur för föda och har gjort så i mer än 40 000 år. När endast små grupper av människor livnär sig på viltkött fungerar balansen i naturen.

Läs mer

Med tanke på detta, vad är en hominid?

Hominider (Hominidae) är en familj primater där gorillor, schimpanser, orangutanger, bonobo och människa ingår. Tillsammans med familjen gibboner (Hylobatidae) bildar de överfamiljen människoartade apor. Tidigare listades alla nu levande medlemmar förutom människan i en egen familj, människoapor (Pongidae). Sedan, hur många näbbdjur finns det i världen? Näbbdjuret lever runt Australiens floder. Den är ett däggdjur och hör till gruppen kloakdjur. Det finns bara två olika kloakdjur i världen: näbbdjur och myrpiggsvin. Kloakdjuren är väldigt speciella på det sättet att de lägger ägg i stället för att föda levande ungar.

Följaktligen, finns det näbbdjur i sverige?

Näbbdjuret är idag fridlyst men jagades fram till början av 1900-talet för sin täta päls. Köttet sägs dock smaka illa. Arten anses "vanlig men sårbar", men den bedöms inte som hotad av IUCN som kategoriserar den som livskraftig (LC). Finns det uttrar i Sverige? Uttern (Lutra lutra) är ett mårddjur och släkt med järv, mård, grävling, iller, vessla, hermelin och mink. Det finns olika utterarter i världen. Den vi har i Sverige är den euroasiatiska uttern som har sin utbredning i hela Europa förutom Island. Den lever också i stora delar av Asien och norra Afrika.

Vilket är ett däggdjur?

Däggdjur är en grupp ryggradsdjur som består av ungefär 4 500 arter, från små möss till blåval. Här kan du läsa om en del av dem. Däggdjur finns över hela jorden, på alla kontinenter, i alla oceaner och på de flesta öar. Därefter, vad kallas djur som föder ägg? Djur som lägger fria ägg kallas äggläggande (ovipari). Vissa djur skiljer ut eller bygger äggkapslar som beskyddar äggen. Ett annat sätt att skyda äggen på är att ruva dem inne i kroppen (ovovivipari).

Finns det däggdjur som lägger ägg?

Näbbdjuret är det ena av jordens alla däggdjur som lägger ägg. Myrpiggsvinet är det andra och båda lever i Australien. Likt alla andra däggdjurshonor – till exempel människor, hästar, elefanter, delfiner och lejon – ger näbbdjurshonan sina ungar mjölk.

By Dorris

Kan man köpa en apa? :: Vilka betyg måste man ha för att bli flygvärdinna?
Användbara länkar