Home > V > Vilka Fiender Har Apor?

Vilka fiender har apor?

Människor jagar i sin tur apor och andra vilda djur för föda och har gjort så i mer än 40 000 år. När endast små grupper av människor livnär sig på viltkött fungerar balansen i naturen.

Läs mer

Varför kan inte apor simma?

Schimpanser skyr vatten och man har trott att de inte kan simma. Man kan hålla dem innestängda bara med hjälp av en vattengrav. De har ingen medfödd simförmåga. Har apa i öster? De flesta arterna lever i Amazonområdet i en region som sträcker sig från östra Ecuador och norra Bolivia till nordöstra Brasilien. Undantag är silkesapor och lejontamariner som lever i östra och sydöstra Brasilien.

Var finns apor?

De flesta arter lever företrädesvis i träd men det finns också arter som huvudsakligen förekommer på marken. Till de senare räknas några babianer, husarapan och människan. Människor frågar också Är markattor korsord? Synonymer till markatta häxa, harpa, käring, fågelskrämma, satmara, troll, morrhoppa.

Med detta i åtanke, hur stor är världens största apa?

Apan Gigantopithecus vägde upp till 540 kilo, och var den största apa som funnits på jorden. Den levde i det som idag är Kina fram tills för ett par hundratusen år sedan. Vilka är de största djuren? Världens största djur äter små plankton Bland valar finns planetens största djur, blåvalen. En blåval kan väga 150 ton, bli över 30 meter lång och svälja 70 ton vatten när den mumsar på sin favoritföda; krill. Valar brukar delas in i tandvalar och bardvalar.

By Seif Savery

Hur stor är världens största svamp? :: Vilka däggdjur räknas till primaterna?
Användbara länkar