Home > r > Är Det Uppsägningstid På Facket?

Är det uppsägningstid på facket?

Det är alltid uppsägningstiden i ditt anställningsavtal som gäller. Om det inte är något angivet i ditt avtal så gäller det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Finns inget kollektivavtal gäller LAS, lagen om anställningsskydd.

Läs mer

Följaktligen, vad händer om man går ur kommunal?

Under utträdestiden betalar du medlemsavgiften på samma sätt som tidigare (autogiro, löneavdrag eller pappersavier). När alla avgifter är betalda avslutas medlemskapet och ett medlemsintyg skickas till dig. Hur mycket ska man betalar i Fackavgift Kommunal? Vad du betalar i medlemsavgift till Kommunal beräknas utifrån vad du har för inkomst. Avgifter varierar från 140 kr per månad till 618 kr. Här kan du se vad du betalar beroende på din inkomst.

Med tanke på detta, hur hög är fackavgiften?

41 % går till den centrala fackliga verksamheten (centrala förhandlingar med arbetsgivare, tvisteförhandlingar, centralt arrangerade utbildningar, opinionsbildning). 30 % går till dina medlemsförsäkringar, hemförsäkring och olycksfallsförsäkring samt inkomstförsäkring om du är medlem i A-kassan. När ska man gå ur a-kassan? Månaden innan du fyller 65 år avslutar vi ditt medlemskap utan att du behöver meddela oss. Om du tar ut pension innan du fyller 65 år måste du däremot meddela oss via Mina sidor, brev eller e-post att du vill gå ur a-kassan.

Man kan också fråga när ska man kontakta facket?

Om du exempelvis upplever att arbetsgivaren misskött sina skyldigheter gentemot dig som anställd så ska du i första hand vända dig till din lokala avdelning eller klubb för att få hjälp. De kontaktar i sin tur arbetsgivaren för att inleda förhandlingar. Vilka risker finns det med att jobba på en arbetsplats utan kollektivavtal? Att ta anställning hos en arbetsgivare utan kollektivavtal kan vara förenat med betydande risker. Man måste då själv försäkra sig om att det egna anställningsavtalet tar om hand alla frågor som normalt regleras via kollektivavtalet, inte minst pensionsvillkor och försäkringar.

By Tanaka

Vilka frågor arbetar facket med? :: Måste man meddela facket vid uppsägning?
Användbara länkar