Home > V > Vilka Frågor Arbetar Facket Med?

Vilka frågor arbetar facket med?

Fackets uppdrag är att driva sådana frågor som deras medlemmar tycker är viktiga. Det kan handla om löner, semesterregler, pensionsavtal, kollektivavtal, arbetsmiljö och säkerhet, jämställdhet, villkor, jämställdhetsfrågor och mycket mer. Facket ska finnas på arbetstagarens sida och vara dennes röst.

Läs mer

Dessutom, vilka frågor är idag de viktigaste för facket att bevaka?

Ett fackförbund arbetar för att förbättra situationen på jobbet för de personer de representerar. De kan svara på frågor om arbetsmarknaden, förhandla om kollektivavtal och stötta medlemmarna i konflikter med arbetsgivare. Vad har facket åstadkommit? LO erkänner arbetsgivarnas rätt att leda och organisera arbetet och fritt anställa och säga upp anställda. 1909 Storstrejk bryter ut när SAF försöker få igenom lönesänkningar. 300 000 arbetare lägger ner arbetet eller blir lockoutade. Efter en månad är strejkkassorna slut och strejken avslutas.

Dessutom vilka är de stora fackförbunden i sverige?

I Sverige ingår de flesta fackförbund i endera av tre fackliga centralorganisationer. Förbunden inom LO organiserar arbetare, förbunden inom TCO tjänstemän och förbunden inom Saco akademiker. Unionen är Sveriges största fackförbund. Därför, vad får du för ditt medlemskap i facket? Vad får jag för medlemsavgiften? Förutom de förmåner som man ofta hör talas om som till exempel särskilda banklån med bättre ränta och förmånliga villkor, rabatter från allt från resor till köp i vissa butiker så ingår ofta en hel del försäkringar i medlemskapet.

Hur påverkar fackförbund samhället?

Fackliga organisationer har alltid verkat för att stärka människors trygghet och deras makt över sin tillvaro. De har på detta sätt bidragit till att breda grupper i samhället känt sig delaktiga i och optimistiska inför samhällets utveckling – även under perioder av dramatisk förändring när gamla jobb ersatts av nya.

By McNully Seivert

Vad växer i savannen? :: Är det uppsägningstid på facket?
Användbara länkar