Home > V > Vad Växer I Savannen?

Vad växer i savannen?

Ett område där det växer mest gräs och buskar och få träd. Savannen finns i varma områden med en regnperiod och en torrperiod. Växter på land som tål att ibland vara helt dränkta och som står kvar trots att underlaget rör sig. Ett område där det växer gräs, örter och lökväxter men inga träd.

Läs mer

Med tanke på detta, vad heter världens största savann?

I Serengeti hittar man en stor mångfald av framför allt däggdjur som gnu, giraff och buffel. Och en annan fråga, var finns det savanner? Savanner täcker stora landområden runt ekvatorn – i ett tropiskt eller subtropiskt klimat. De här områdena är vanligtvis en övergångszon mellan varma, fuktiga regnskogar och öknar. De största savannerna finns i Afrika, men det finns även mindre i Syd- och Centralamerika, Sydostasien och norra Australien.

Hur stor är savannen?

I Afrika utgör regnskogen 10 procent av totalytan medan torra buskmarker och savanner utgör hela 44 procent av Afrikas yta. Med tanke på detta, vad är skillnaden mellan stäpp och savann? Stäpp (av ryskans степь, step), eller grässavann, är en biom vars ekosystem karaktäriseras av gräsmark eller slättland nästan helt utan träd eller större buskar. De flesta stäpper är belägna i övergångszoner mellan öken och savann på norra halvklotet, i lä intill en bergskedja och isolerade från havsvindar.

Med detta i åtanke, hur kan vi skydda savannen?

Försöken att minska klimatutsläppen genom skogsskydd har blivit ett hot mot savannerna i tropikerna. Skyddet av skogen sker ofta genom brandbekämpning vilket leder till att skogen breder ut sig på gräsmarkernas bekostnad. Dessutom, vilka ekosystemtjänster finns i savannen? Elefanten är superviktig för naturen där de lever. De äter mycket, till och med frukter med stora kärnor och frön som andra djur inte kan äta. Sedan trampar de runt i skogar och på savanner och bajsar. Växternas frön sprids med bajset samtidigt som marken får massor av värdefull näring.

By Gram

Vad heter träden på savannen? :: Vilka frågor arbetar facket med?
Användbara länkar