Home > V > Vad Heter Träden På Savannen?

Vad heter träden på savannen?

La akacia tortilisen platt topp akacia, är det typiska lövträdet som förekommer i många bilder av den afrikanska savannen. Dess krona är parasoll, bildad av många grenar från vilka tvåbladiga blad gro. Det är taggigt, särskilt när det är ungt, för att skydda sig från rovdjur. Den kan växa upp till 14 meter i höjd.

Läs mer

Vilka växter växer i savannen?

En typisk savann är ett slättområde i tropiska zonen som ligger vid ekvatorn, där växtligheten utgörs av högt gräs och glest utspridda buskar och träd. Vilka träd växer i Afrika? Macadamiaträdet kan planteras tillsammans med andra grödor, till exempel citrusfrukter och kaffe. Det här trädet är ett av de många agroforestryträd som Vi-skogen rekommenderar till bönder runt om i östra Afrika. Det funkar fint tillsammans med andra grödor och ger behaglig skugga på gården.

Hur många gnuer finns det?

Utbredning. Strimmig gnu lever i stora flockar på savannen i östra och södra Afrika. I Serengeti nationalpark i Tanzania lever för närvarande 1,6 miljoner strimmiga gnuer, som är den största ansamlingen av stora vilda däggdjur på jorden. Större flockar finns även i Zambia. Vad kallas stäppen i Argentina och USA? Typiska stäpper utbreder sig från södra Ukraina till Kazakstan, i Mongoliet och nordligaste Kina samt i Nordamerika, där de kallas prärier. Pampas i Argentina räknas också som grässtäpp, även om klimatet där är betydligt vintermildare och fuktigare.

Finns många gnuer i?

Ngorongoro – naturskyddsområde i norra Tanzania. Längst ner i kratern finns många olika djurarter som gnuer, zebror och gaseller. Förmodligen har djurlivet här sin tätaste permanenta koncentration i världen. Även fågellivet är rikt representerat, och det har noterats mer än 350 arter i Ngorongoro. Med tanke på detta, vad finns det för djur i den tropiska zonen? På en typisk 1 000 hektars ruta av tropisk regnskog kan det finnas 1 400 arter av blommande växter varav 700 trädslag, samt 120 däggdjursarter, 380 fågelarter, 90 reptilarter (ormar), 60 amfibiearter (groddjur) och 140 fjärilsarter. Redan bland träden i regnskogen är artrikedomen imponerande.

By Phineas Moschella

Vad är savann på engelska? :: Vad växer i savannen?
Användbara länkar