Home > V > Vad Är Typiskt För Regnskog?

Vad är typiskt för regnskog?

Regnskog är skog med hög årlig nederbörd, åtminstone 1500 millimeter, utspridd över minst nio månader av året. I regnskogar är nederbörden hög men om det regnar för mycket sköljs myllan bort vilket leder till problem för människorna i trakten som brukar jorden. Regnskogen är mycket artrik, på både växter och djur.

Läs mer

Vad har vi för nytta av regnskogen?

Det är den mest artrika regnskogen som existerar. Många arter är dessutom endemiska, det vill säga de finns ingen annanstans i världen. Om regnskogen försvinner, så dör de ut för alltid! De flesta växter i Amazonas regnskog kan bara pollineras av en specifik insekt, som i sin tur är beroende av att hitta rätt växt. Därefter, vilka djur lever i regnskogar? De delar träden med 1.300 fågelarter, däribland färgstarka tukaner och papegojor. På marken finns världens största gnagare kapybaran, bältdjur, sengångare och myrslokar. Amazonas regnskog har också flest arter sötvattensfiskar i världen, över 3.000 arter, 400 kräldjursarter och 450 arter groddjur.

Vilka djur finns i den tropiska zonen?

På en typisk 1 000 hektars ruta av tropisk regnskog kan det finnas 1 400 arter av blommande växter varav 700 trädslag, samt 120 däggdjursarter, 380 fågelarter, 90 reptilarter (ormar), 60 amfibiearter (groddjur) och 140 fjärilsarter. Redan bland träden i regnskogen är artrikedomen imponerande. Med detta i åtanke, vad växer i regnskogar? Regnskogar är mycket rika på både växter och djur. En artlista skulle bli ofantligt lång. Från växtriket hittar man träd, buskar, lianer, mossor, lavar, örter, gräs m.m. Träd är nog en av de växtgrupper som är bäst studerade i regnskogsområden.

Vad är typiskt för de olika klimatzonerna?

Ett tropiskt klimat präglas av rik nederbörd och höga medeltemperaturer, minst 18 °C varje månad. Subtropisk zon: Klimatzoner norr och söder om den tropiska zonen. Många öknar finns här. Ett subtropiskt klimat är torrt och varmt med långa varma somrar och korta, milda vintrar. Var finns den tropiska zonen? Det tropiska klimatet är jordens varmaste klimattyp och finns runt ekvatorn, där solens strålar träffar jorden i rät vinkel. Ordet tropikerna kommer från grekiskan och betyder vändkrets.

By Scherman

Vilka växter finns i regnskogen? :: I vilka klimatzoner finns det stäpp?
Användbara länkar