Home > V > Vad Är Medeltemperaturen I Den Tempererade Zonen?

Vad är medeltemperaturen i den tempererade zonen?

I tempererat klimat är medeltemperaturen under den varmaste månaden över 10 °C. Vintrarna är vanligtvis så kalla att växterna slutar växa. Särskilt i de tempererade klimatzonerna talar man även om kustklimat och inlandsklimat.

Läs mer

Därför, hur är det i den tempererade zonen?

En bred definition är att medeltemperaturen den kallaste månaden är under 6 °C och den varmaste månaden är över 10 °C och som grov uppdelning används begreppen varmtempererat och kalltempererat klimat. På norra halvklotet går den tempererade zonen mellan graderna 40ºN och 65ºN. Var i världen finns det tempererat klimat? Här ligger länder som Portugal, Spanien, Portugal, Italien, Kroatien, Grekland och Bulgarien. Här är somrarna varma och torra medan vintrarna är korta och milda. De flesta länder i Europa har tempererat klimat. De har tydliga växlingar mellan fyra årstider.

Vad skiljer kustklimatet från inlandsklimat?

I kustklimatet värms vattnet upp långsamt på våren, och det gör att luften också värms upp långsamt. På hösten håller vattnet istället kvar värmen längre, så att temperaturen sjunker långsamt. Inlandsklimatet är torrare, och här varierar temperaturerna mer. Kallare vintrar och varmare somrar. Med hänsyn till detta, vad betyder subtropiskt klimat? Den subtropiska klimatzonen ligger i området mellan tropikerna och den tempererade klimatzonen. Det finns subtropiskt klimat både norr och söder om ekvatorn. Klimatet i den subtropiska zonen är varmt och soligt med relativt korta och torra vintrar.

Vad är en kustklimat?

Kustklimat förknippas vanligtvis med den tempererade klimatzonen. Det tempererade kustklimatet kännetecknas av svala somrar och milda vintrar. Vissa delar av Sverige har ett tempererat kustklimat. Därefter, vilka klimatzoner finns vid de kalla respektive varma havsströmmarna? Klimatet på en plats påverkas av olika faktorer. En sådan är havsströmmarna. Om det finns varma havsströmmar i närheten blir klimatet mildare och regnigare än annars och finns det kalla havsströmmar i närheten blir klimatet torrare och kallare än annars.

By Salahi Husseini

Vad är ett Fastlandsklimat? :: Hur lever människor i Polarzonen?
Användbara länkar