Home > H > Hur Lever Människor I Polarzonen?

Hur lever människor i Polarzonen?

I samhällen runt hela Arktis har människor i alla tider utvunnit naturresurser, till det egna hushållet eller för att bedriva handel med. I dag går största delen av Arktis utvunna resurser till industrier och export. Resursutvinning kan gynna arktiska lokalsamhällen ekonomiskt, men kan också få motsatt effekt.

Läs mer

Vilka länder är i Polarzonen?

Arktiska oceanen omges nästan helt av land som tillhör Norge, Ryssland, Alaska, Kanada och Grönland. På Grönland och i den Kanadensiska Arktiska övärlden finns det gott om glaciärer. Glaciärerna är stora färskvatten- källor som påverkar och påverkas av klimatet. Hur är klimatet i en Polarzon? I polartrakterna, som ligger som ett band runt nord- och sydpolen, är det mycket som är annorlunda jämfört med andra klimatzoner. Medeltemperaturen är strax över noll grader, dagarna och nätterna är extrema i sina tidslängder, artrikedomen är inte så mångfasetterad. Ändå lever det människor här.

Dessutom, vilken typ av boskap finns i arktiska zonen?

Födan består till största delen av vildren, myskoxe och hare, men även lämmel förekommer. På sommaren flyttar miljontals gäss och vadare upp i Arktis för att dra fördel av den korta men otroligt produktiva sommaren. Det är ljust dygnet runt, eftersom midnattssolen inte går ned på flera månader. Var finns det tundra? Tundran är det milsvida, flacka och trädlösa området längst norrut i Eurasien och Nordamerika. Under den korta arktiska sommaren är tundran fuktig inom stora områden och mindre vattensamlingar vanliga, där polarullen vajar i den svala sommarvinden.

Vad är tundra för något och vad kan påverkan innebära?

Tundra (ET i Köppens system) är en klimattyp och en biom, karaktäriserad av permafrost med låg och ömtålig vegetation. Alpin tundra finns i bergsområden, där den höga höjden ger motsvarande klimatförhållanden, dock inte alltid med permafrost i strikt mening, men alltid ovanför trädgränsen.

By Dorcy

Vad är medeltemperaturen i den tempererade zonen? :: Vilka djur kan leva i öknen?
Användbara länkar