Home > V > Varför Lever Vissa Djur Som Flockdjur Medan Vissa Lever Solitärt?

Varför lever vissa djur som flockdjur Medan vissa lever solitärt?

Att vissa djur lever i flock och vissa ensamma har att göra med anpassning för överlevnad och styrs av till exempel vad de äter, hur de söker mat, om de jagas av andra djur osv.

Läs mer

Vilka djur lever ensamma?

Domesticering i många hundra år kan ibland leda till att man avlat fram mer sociala egenskaper hos ett annars solitärt djur, till exempel som hos illern. Vilda illrar lever solitärt medans många Tamillrar tydligt uppskattar sällskapet från andra illrar. Många små gnagare är solitära och hålls därför ensamma i bur. Vad är fördelarna och nackdelarna med att leva i en flock? Flocklivet medför att en grupp djur av samma art lever tillsammans. Som flock är man en stor grupp vilket innebär att fler kan söka efter mat, fler sökare, bättre resultat. Däremot måste denna maten fördelas på fler djur vilket kan leda till att djuren ändå inte blir mätta eller klarar sig.

Därför, varför utrotade man vargen?

Trots att vargen funnits här lika länge som människan så har vi lagt ner avsevärd tid på att jaga dem och till sist försökte vi också att utrota dem helt. Motiven för jakten har varit flera, bland annat för att skydda tamdjuren från angrepp och ekonomiska motiv, men också av ren rädsla och synen på vargen som djävulen. Varför jagar man varg? För att reglera antalet vargar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda. Så gott som all vargjakt beslutas av länsstyrelsen.

Därför, Är en varg farlig?

Vargar kan komma nära men det är mycket ovanligt att de beter sig aggressivt mot människor. Senast en vild varg angrep en människa i Sverige var år 1821. Detta skedde i Gysinge och var med stor sannolikhet en varg som tidigare hållits i fångenskap och sedan släppts ut i skogen, utan att någonsin ha lärt sig att jaga. Finns det björnar i Värmland? I Värmland finns björnar främst i den norra delen av länet, men kan förekomma sporadiskt i hela länet.

By Chadwick Quinnie

Finns det vargar i Karlstad? :: När är en liten hund gammal?
Användbara länkar