Home > V > Vilka Djur Är Flockdjur?

Vilka djur är flockdjur?

Exempel på djurs kollektiva beteende: Murmuration. Fåglar i flock. Hjordar av hovdjur. Fiskstim. Svärmande krill. Delfiner i flock. Vandrande vandringsgräshoppor. Stackbildande myror.

Läs mer

Dessutom, vad är skillnaden mellan stim och flock?

Människor kan utgöra en grupp, en klunga, en hop, ett gäng, en skara och därtill fler mer specifika grupperingar. När man pratar om djur avgör djurarten vad kollektivet ska heta: skock, hjord, svärm, flock, stim eller kanske hord. Pride – om större djur. Flock – om mindre djur. Vad finns det för nackdelar med att leva i flock? Flocklivet medför att en grupp djur av samma art lever tillsammans. Som flock är man en stor grupp vilket innebär att fler kan söka efter mat, fler sökare, bättre resultat. Däremot måste denna maten fördelas på fler djur vilket kan leda till att djuren ändå inte blir mätta eller klarar sig.

Följaktligen, vem bestämmer i en vargflock?

I vargflocken råder en strikt rangordning som är nödvändig för att undvika att slagsmål och kamp uppstår om flockens resurser, till exempel födan. Ledarna i flocken är alfahanen och alfahonan. I flocken har vargarna rangordning för hanar, tikar och valpar. Tikar har sin rangordning och hanar har sin. Följaktligen, när lämnar vargen sin flock? Vissa vargar stannar i samma flock som mamman livet ut men de flesta lämnar flocken på vårvintern under sitt andra levnadsår. Valparna väger ca 400 gram när de föds. Vargar håller sig oftast inom ett område året runt och dessutom är de väl anpassade för att klara vintern utomhus.

Hur länge kan en varghane leva?

Medellivslängden för vargen är 8 år i naturen, men kan bli 18 år i djurpark. De vilda vargarna lever betydligt kortare eftersom de utsätts för faror och sjukdomar i det vilda och kan leva tills de blir drygt 10 år.

By Denise Walthers

Hur tar vargen hand om sina ungar? :: Vad är vargens livscykel?
Användbara länkar